Łódź, ul. Ogrodowa 28d w 2019 i 2021

Łódź, ul. Ogrodowa 28d w 2019 i 2021