Łódź, ul. Legionów 32, ul. Gdańska w 2019 i 2022

Łódź, ul. Legionów 32, ul. Gdańska w 2019 i 2022