Bardo, Kamienny most na Nysie Kłodzkiej w 2013 i 2021

w 2013 roku

w 2021 roku
Bardo, Kamienny most na Nysie Kłodzkiej w 2013 i 2021