Warszawa, ul. Lubelska 1, Przebudowa silosów Wedla

Budowa obiektu wielofunkcjonalnego w miejsce wyburzonych silosów zakładów Wedel.


Zakłady LOTTE Wedel od strony Jeziorka Kamionkowskiego.