Warszawa, Plac Powstańców Warszawy, zniknął Napoleon

2022.09.10

Automatycznie zapisany szkic