Brama do Domu Słowa Polskiego od ul. Pańskiej w 2007 i 2023.

Brama do Domu Słowa Polskiego od ul. Pańskiej w 2007 i 2023.