Warszawa, Plac Trzech Krzyży, przed wojną i w 2022

Zdjęcie w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej:

Zabytkowy bruk i stare torowiska odsłonięte podczas remontu:
Warszawa, Plac Trzech Krzyży, przed wojną i w 2022