Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych w ok. 1998 i 2022

Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych w ok. 1998 i 2022