Paczków, ul. Armii Krajowej, Pomnik Orła Białego w 2012 i 2021

Zwycięstwo, Wolność, 1945
Wyzwolicielom społeczeństwo Paczkowa

Bóg, Honor, Ojczyzna
Pomnik Orła Białego w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Paczków, ul. Armii Krajowej, Pomnik Orła Białego w 2012 i 2021