Sieradz. Rynek u zbiegu Warszawskiej i Rycerskiej w 1939 i 2021

zdjęcie z internetu.
Серия фотографий, сделанных одним из штабных офицеров немецкой 1-й пехотной дивизии во время Польской кампании 1939-го года.
В ходе кампании дивизия, наступавшая из Восточной Пруссии, принимала участие в сражении под Млавой и осаде Варшавы

Seria fotografii wykonanych przez jednego z oficerów sztabu niemieckiej 1 Dywizji Piechoty podczas polskiej kampanii 1939 roku.
W trakcie kampanii nacierająca dywizja z Prus Wschodnich wzięła udział w bitwie pod Mławą i oblężeniu Warszawy.

Sieradz. Rynek u zbiegu Warszawskiej i Rycerskiej w 1939 i 2021

zdjęcie z internetu