Warszawa, ul. Zamoyskiego 2010 vs. 2019

ul. Zamoyskiego 29

ul. Zamoyskiego 25

ul. Zamoyskiego / ul. Sprzeczna