Kamienica, Warszawa ul. Koszykowa 24 w latach 2009 i 201

Kamienica została wzniesiona w latach 1900-02.
Jest ona dziełem wybitnego architekta – Juliusza Dzierżanowskiego dla Apolinarego Szymborskiego.