Warszawa, ul. Bednarska 11, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina, rewitalizacja sgraffito

sgraffito

Trwa rewitalizacja sgrafitto „Stara i Nowa Warszawa” przy ul. Bednarskiej 11 (Szkoła Muzyczna)
https://portalwarszawski.com.pl/2022/04/10/trwa-rewitalizacja-sgrafitto-stara-i-nowa-warszawa-przy-ul-bednarskiej-11-szkola-muzyczna/
Autorami kompozycji sgrafittowej z 1952 r. „Stara i Nowa Warszawa” na elewacji budynku przy ul. Bednarskiej 11 (pierwotnie był to Dom Towarowy) byli prof. Jan Seweryn Sokołowski oraz Zofia Czarnocka- Kowalska.

Przedstawia kompozycje ułożone pasmowo gdzie widoczna jest stylizowana panorama Warszawy- historyczna oraz współczesna (dla czasu odbudowy).
Poniżej przedstawiony został pas rzeki na której odbywa się żegluga historycznych jednostek pływających.
W dolnym pasie przedstawione zostały sceny rodzajowe ukazujące robotników i rzemieślników przy pracy.
Obrazy są zwieńczone wizerunkami tarczy herbowej Warszawy z przedstawieniem ikonograficznym Syreny w formach historycznych oraz współczesnych.