Central Point, Warszawa, ul Marszałkowska / Świętokrzyska