Warszawa, remonty starszych budynków

Kościół Sióstr Wizytek

Kościół Świętego Krzyża

Dom Bez Kantów

Pałac Wesslów