S2 Kokosowa Rosoła

Widok ze skarpy w kierunku Wilanowa

Kokosowa / Rosoła

Od strony Rosoła w kierunku Wilanowa