Mieszkanie Plus Warszawa Ursynów

Ul. Karczunkowska. baza kruszyw

Karczunkowska w kierunku przejazdu kolejowego

Wiadukt nad torami w budowie

Na lewo Bierdronka, na prawo baza kruszyw. Widok od przejazdu.

Karczunkowska w stronę Puławskiej

Ściernisko pod Sanfransisko