S2 Pileckiego Ghandi

od strony Pileckiego w kierunku Puławskiej

Płaskowickiej / Pileckiego

Płaskowickiej / Ghandi

wygrodzony odcinek Ghandi-Auchan

Ghandi

przedłużenie Ghandi