Mir, Zamek Radziwiłłów cz.1

Mir alejka wokół jeziora Główna atrakcja turystyczna Białorusi. Zamek Radziwiłłów w Mirze. od 2000 roku zamek znajduje się na Liście światowego dziedzictwa Unesco. http://czarnota.org/_gallery/albums/2011/2015_05_06_004_Mir_zamek.jpg Biblia święta Tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu właśnie z Żydowskiego, Greckiego y Lacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone. [ W Brześciu Litewskim : Z roskazania …

Continue reading ‘Mir, Zamek Radziwiłłów cz.1’ »

Nieśwież, kościół Bożego Ciała

Po środku drogi między zamkiem a ratuszem Nieświeżskim stoi kościół Bożego Ciała. Ratusz widać w prawym dolnym rogu. Pojezuicki kościół pw. Bożego Ciała powstał w latach 1587 – 1603 staraniem przez księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła “Sierotki”. Był pierwszą barokową budowlą na terytorium Rzeczypospolitej. I. W. Ignacy Mórawski Generał Lieutenant Komęderuiący Woysk. Orderow Orła BiałegoStanisława y …

Continue reading ‘Nieśwież, kościół Bożego Ciała’ »