Ślady Polski na Białorusi

Sopoćkinie, cmentarz katolicki

Sopoćkinie, najbardziej polskie miasteczko na Białorusi

Świąck

Pińsk, Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pińsk, pomnik Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i Plac Lenina

Krasny Brzeg, pałac Koziełł-Poklewskich

(Бабру́йск, Бабруйск, Babrujsk, Бобруйск) Bobrujsk, Twierdza

Berezwecz i Nikołajewo

Smolany, grób Tomasza Zana

Brasław i Miory, mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 roku.

Lenino, Muzeum Bitwy pod Lenino

Lenino, Polski cmentarz wojenny

Mścisław, Kościół św. Michała Archanioła

Bychów

(Заслаўе, Заславль) Zasław

(Мёры, Миоры) Miory

(Браслаў, Браслав) Brasław, Ślady Polski na Białorusi, Muzeum Ottona Hedemanna

Курапа́ты , Курапаты, Kuropaty, Kurapaty, Minsk Belarus, Mińsk Białoruś, mass graves of Belarusians and Poles murdered by Soviet secret police NKVD

Minsk, Belarus, Mińsk, Białoruś, Park Łoszycki, Kaplica Pruszyńskich, Dwór Lubańskich w Łoszyce

Minsk, Belarus, Mińsk, Białoruś, Park Łoszycki, Kaplica Pruszyńskich, Dwór Lubańskich w Łoszyce