Włodzimierz Wołyński, Kościół św. św. Joachima i Anny

Kościół św. św. Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim Kościół na pobudowany formach nawiązujących do baroku wileńskiego na miejscu drewnianego kościoła fundacji księżnej Anny Zbaraskiej. W 1752 obiekt poświęcił go biskup Adam Woyna Orański. Po wojnie kościół przetrwał do 1958 – do zamknięcia przez władze sowieckie. Potem sukcesywnie dewastowany, zmieniony …

Włodzimierz Wołyński, zamek

Zamek we Włodzimierzu Wołyńskim – zamek wzniesiony w XIV w. przez króla Polski Kazimierza Wielkiego https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_we_W%C5%82odzimierzu_Wo%C5%82y%C5%84skim Na terenie zamku odkryto szczątki ludzkie prawdopodobnie ofiar masowych zbrodni NKWD z lat 1939-41. Być może tu leżą także Polacy z Listy Katyńskiej.