Słowacja, Preszów, Slovakia, Prešov, Levočská 1, Bosákov Dom

06.2023

Słowacja, Preszów, Slovakia, Prešov, Levočská 1, Bosákov Dom
Slovakia, Prešov, Levočská 1, Bosákov Dom
Slovakia, Prešov, Levočská 1, Bosákov Dom
Slovakia, Prešov, Levočská 1, Bosákov Dom
Slovakia, Prešov, Levočská 1, Bosákov Dom
Slovakia, Prešov, Levočská 1, Bosákov Dom
Slovakia, Prešov, Levočská 1, Bosákov Dom

Budova bývalej filiálky Americko-slovenskej banky v Prešove, známa jako „Bosákova banka”.