Kamieniec Ząbkowicki, Pocysterski zespół klasztorny, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


Pocysterski kościół w Kamieńcu Ząbkowickim

http://intour.pl/atrakcje/dolnoslaskie/klasztory-koscioly-cerkwie-kaplice/pocysterski-kosciol-w-kamiencu-zabkowickim

To jedna z największych świątyń Dolnego Śląska. Jej długość wraz z kaplicami wschodnimi wynosi 70 m, szerokość 20 m, a wysokość 24 m. Długość transeptu wynosi 39 m.
Kościół zbudowano z kamienia łamanego i opięto wysokimi przyporami uskokowymi.
Między szkarpami umieszczone są ostrołukowe okna dekorowane maswerkami – od południa bardzo wysokie, natomiast od północy, gdzie do kościoła przylegały krużganki klasztorne, okna są mniejsze i umieszczone wyżej.

Barokowe wyposażenie świątyni pochodzi z początku XVIII wieku.
Ołtarz główny – jeden z najwyższych ołtarzy drewnianych w Polsce ma wysokość 22 m. Wykonany został w 1704 roku w warsztacie Christopha Königera z drewna sosnowego, a figury z drewna lipowego. W polu głównym nastawy ołtarzowej umieszczony jest obraz Michaela Willmanna, przedstawiający Wniebowzięcie NMP. Po bokach obrazu stoją figury św. św. Piotra, Filipa, Jakuba Starszego, Jana Ewangelisty, Jakuba Młodszego i Andrzeja.

Wybitnym dziełem sztuki rzeźbiarskiej Königera jest polichromowana ambona, wykonana w 1708 roku. Na koszu ambony przedstawiono płaskorzeźbione sceny ze Starego Testamentu. W zwieńczeniu baldachimu umieszczona jest rzeźbiona scena ze snu Jakuba o drabinie do nieba. Po drabinie wspartej o chmury, w dół i w górę chodzą anioły.
Königer jest również autorem kilku ołtarzy bocznych.


zdjęcia z dnia: 2013.07.18

św. Erazm Męczennik
Miał pochodzić z Antiochii; w czasie prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana ukrywał się w górach Libanu, został jednak pochwycony i poddany torturom.
W czasie męczarni, jakim poddawano Męczennika (rozszarpywano jego ciało żelaznymi hakami), miał zstąpić z niebios archanioł Michał i uwolnić go z pęt, a następnie przenieść do Formii.

W średniowieczu Erazm był jednym z bardziej czczonych świętych (należał do tzw. czternastu wspomożycieli, wzywanych w czasie chorób, zarazy, ognia, powodzi)
W ikonografii na ogół występuje w stroju biskupim, dzierżąc w dłoni hak – narzędzie swej męki.
https://pomorska.pl/sw-erazm-meczennik/ar/6929341

Kamieniec Ząbkowicki, kościół NMP – Figura św. Anny
Święta Anna – matka Marii z Nazaretu i babka Jezusa Chrystusa.
Tradycyjne przedstawienie świętej Anny nauczającej Maryję.
Autor Th. Weißfeldt, początek XVIII w.


Kamieniec Ząbkowicki, kościół NMP – figura św. Eustachego
Św. Eustachy – polując w okolicach Tivoli w Wielki Piątek, ujrzał na wzgórzu jelenia ze świetlistym krzyżem między rogami, który oznajmił mu, że jest Jezusem Chrystusem, czczonym przez Placyda nieświadomie, po czym kazał mu się ochrzcić. Według niektórych przekazów jeleń, oprócz krucyfiksu, miał też w porożu obraz Chrystusa.
Atrybutami św. Eustachego – jak piszą autorzy wspomnianego opracowania – są: jeleń z krzyżem w porożu, koń, krzyż, pies myśliwski oraz gałąź palmowa (symbolizującą męczeńską śmierć).
Kamieniec Ząbkowicki, Pocysterski zespół klasztorny, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny