Wrocław, ul. Międzyrzecka 4, Pałac HollenderówPałac Hollenderów we Wrocławiu

Pałac został wzniesiony w 1886 roku w ówczesnej podwrocławskiej wsi Siedlec, w dobrach należących do Fritza Hollendera. Miejsce na nową siedzibę rodzinną znajdowało się w zakolu Oławy w otoczeniu parku krajobrazowego, w sąsiedztwie zabudowań folwarcznych. Pałac został zbudowany na planie prostokąta, w stylu renesansu północnego.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Hollender%C3%B3w_we_Wroc%C5%82awiu

zdjęcia z sierpnia 2020