Sejny, Plac Świętej Agaty 1, Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach


Od Prawa i Sprawiedliwości, głodu, ognia i wojny, wybaw nas panie !


Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – kościół podominikański w Sejnach.

Kościół pełni funkcję świątyni parafialnej, sanktuarium i kolegiaty. Nosi godność bazyliki mniejszej. Stanowi wschodnią część dawnego kompleksu klasztornego dominikanów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Nawiedzenia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Sejnach
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny został zbudowany w latach 1610–1619 w stylu późnorenesansowym przez dominikanów, którzy zostali sprowadzeni do Sejn w 1602 z Wilna. Fundatorem sejneńskiego klasztoru był Jerzy Grodziński.

Świątynia została konsekrowana przez biskupa Jerzego Tyszkiewicza w 1632 pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, św. Jerzego i św. Jacka. W późniejszym czasie do kościoła został dobudowany kompleks zabudowań klasztornych, które ukończono w 1706. W latach 1760–1779 dokonano przebudowy kościoła w stylu baroku wileńskiego. Fundatorką tego przedsięwzięcia była Róża z Platerów Strutyńska.


Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach, widok od frontu.

Wieże, o wysokości 47 m każda, zwieńczono cebulastymi hełmami, charakterystycznymi dla baroku. Środkowa, dwukondygnacjowa fasada została ozdobiona stiukami wczesnorokokowymi. Nad drzwiami biegnie wygięty ku górze gzyms, nad którym są dwie tarcze z herbami fundatorów kościoła: z lewej „Paprzyca” – herb Grodzińskiego, po prawej „Ostoja” – herb Teresy ze Strutyńskich – Dulskiej Lubeckiej. Herby są otoczone ornamentami roślinnymi. Wyżej, symbole władzy papieskiej: skrzyżowane klucze i tiarę papieską oraz napis Basilica minor Anno Domini MCMLXXIII. W szczycie fasady widnieją jeszcze dwa herby, fundatorek przebudowy kościoła: z lewej: na tarczy herb „Sas” należący do Teresy ze Strutyńskich Druckiej – Lubeckiej, po prawej na tarczy herb „Tram”, Róży z Platerów Strutyńskiej. Zdobienia rocaille`owo – roślinne otaczają tarcze herbowe, a nad nimi hełmy rycerskie z koronami.
http://santes.com.pl/parafiasejny/historia/dzieje-bazyliki-mniejszej/Wnętrza Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w SejnachPortret Róży z Platerów Strutyńskiej. Fundatorki bazyliki.

Klasztor Konwentu Zakonu Dominikanów
Dominikanie przybyli do Sejn w 1603 roku. Ich tymczasowa siedziba mieściła się w drewnianych zabudowaniach w pobliżu kościoła p. w. św. Jerzego. Projekt kompleksu klasztoru z kościołem został wykonany przez nieznanego architekta około 1610 roku. Styl budowli zaplanowano w formach późnorenesansowych, był realizowany etapami, a prace trwały kilkadziesiąt lat.

Klasztor powstał jako budynek trzyskrzydłowy, dwukondygnacyjny, flankowany w narożach okrągłymi basztami zwieńczonymi hełmami, zamknięty od wschodu fasadą kościoła, tworząc wewnątrz typowy wirydarz. Budowę klasztoru rozpoczęto około 1619 roku, po zakończeniu podstawowych prac przy wznoszeniu kościoła klasztornego. Prace budowlane i wykończeniowe budynku klasztoru trwały do schyłku XVII wieku. Budynek był przykryty czerwoną dachówką i posiadał wysokie i strome połacie dachowe. W latach 1863-1869 pokrycie dachu zmieniono na blachę, zmieniono równocześnie więźby dachów, spłaszczając je. Powiększono w tym czasie otwory okienne. Pierwotne okienka ujęte w uszaste opaski zachowały się jedynie w wieżach. Cele zakonników i korytarze posiadały i zachowały krzyżowe sklepienia.
Konwent Sejneński, od 1606 roku liczył od 30 do 40 zakonników i kleryków.
http://santes.com.pl/parafiasejny/historia/klasztor/

Ziemio ! Nie kryj naszej krwi,
iżby nasz krzyk nie ustawał …

W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.
Żołnierzom Armii Krajowej i mieszkańcom ziemi augustowskiej, sejneńskiej, sokólskiej, suwalskiej oraz zza „Linii Curzona”,
zamordowanym, z rozkazu Stalina przez NKWD, „SMIERSZ”, UB, MO,
w liczbie około dwóch tysięcy, którzy do końca byli wierni Bogu i Ojczyźnie.

W hołdzie Powstańcom Sejneńskim i żołnierzom czynu niepodległościowego
poległym w walce o przynależność tej ziemi do Macierzy
w latach 1919 – 1920

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach,
w oddali Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Sejny, Plac Świętej Agaty 1, Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach