Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 41, Biała SynagogaBiała Synagoga w Sejnach.

Pierwsza drewniana synagoga kryta gontami została zbudowana w latach 80. XVIII w.u.
Do jej powstania przyczynił się przełożony zakonu Dominikanów ks. Bortkiewicz wydając zezwolenie na wzniesienie budynku.

Obecna synagoga została wybudowana drugiej połowie XIX w. z inicjatywy sejneńskiego rabina Mojżesza Becalela Lurii.
Następcą Lurii był filozof religijny Mojżesz Icchak Awigdor, założyciel szkoły talmudycznej.
Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę.

Obecnie budynek jest użytkowany przez Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” jako miejsce spektakli, wystaw i koncertów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Synagoga_w_SejnachSejny, ul. Józefa Piłsudskiego 41, Biała Synagoga