Romania, Rumunia, Transylvania, Marienburg, Castle Of Feldioara, Cetatea Feldioara – stąd przyszli Krzyżacy do Polski


Zamek Feldioara znajduje się w okręgi braszowskim w Transylwanii (Siedmiogrodzie).
Jego węgierska nazwa Föld-Vár oznacza „ziemną twierdzę”, niemiecka Marienburg „zamek Maryi”.
Został zbudowany w XIII w. przez Krzyżaków na ziemi nadanej im przez króla Węgier Andrzeja II, którą otrzymali w zamian za ochronę kraju przed Połowcami.
Uważany jest za ich najważniejszą twierdzę w Siedmiogrodzie.
Przy jego budowie Krzyżacy mieli korzystać z doświadczeń zdobytych przez nich w Ziemi Świętej.
Gdy zakonnicy zaczęli niebezpiecznie rozszerzać swoje panowanie król Węgier wraz ze swoją armią zmusił ich do opuszczenia zamku oraz zajmowanych przez nich ziem w 1225 r. (wszyscy wiemy gdzie się przenieśli…).
Opuszczony przez Krzyżaków zamek został zdobyty i zniszczony przez Tatarów w roku 1241.
Zamkowa kaplica została wkrótce odbudowana przez Cystersów.
Mury i wieże odbudowali natomiast lokalni Sasi w I poł. XIV w.
Zamek stał się wtedy twierdzą chłopską.
https://rekonstrukcjeiodbudowy.pl/rumunia-odbudowa-pokrzyzackiego-zamku-feldioara-marienburg/

Romania, Rumunia, Transylvania, Marienburg Castle Of Feldiora, Cetatea Feldioara