Italy, Włochy, Trydent, Cattedrale di San Vigilio lub Duomo di Trento – tu decydowano o losach Europy. Katedra Soboru Trydenckiego


The Council of Trent (Latin: Concilium Tridentinum), held between 1545 and 1563 in Trent (or Trento, in northern Italy), was the 19th ecumenical council of the Catholic Church. Prompted by the Protestant Reformation, it has been described as the embodiment of the Counter-Reformation.
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Trent

Sobór trydencki – sobór powszechny Kościoła katolickiego, który miał miejsce w latach 1545–1563.

Sobór był odpowiedzią na narastającą potrzebę reform w Kościele katolickim, wynikającą z reformacji. Jest uznawany za początek kontrreformacji. Odbył się w Trydencie, mieście w północnych Włoszech.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_trydencki


Trento Cathedral (Italian: Cattedrale di San Vigilio, Duomo di Trento; German: Kathedrale Trient) is a Roman Catholic cathedral in Trento, northern Italy. It is the mother church of the Roman Catholic Archdiocese of Trento, and until 1802, was the seat of the Prince-Bishopric of Trent. It was built over a pre-existing 4th-century church devoted to Saint Vigilius (Italian: San Vigilio), patron saint of the city.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trento_Cathedral

Automatycznie zapisany szkic