Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 17, Budynek szkoły muzycznej w Bytomiu

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

Budynek został zaprojektowany przez Paula Jackischa na potrzeby katolickiego męskiego Miejskiego Katolickiego Gimnazjum w Bytomiu (niem. Städtisches Katholisches Gymnasium zu Beuthen O.-S.)
, które powołano decyzją Rady Miejskiej Bytomia i oficjalnie otwarto 29 kwietnia 1867 roku.
Gmach był budowany w latach 1867–1869
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_szko%C5%82y_muzycznej_w_Bytomiu


Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 17, Budynek szkoły muzycznej w Bytomiu