Mauzoleum rodu von Magnis w Ołdrzychowicach KłodzkichTajemnicze mauzoleum rodziny Magnisów i Oppersdorffów
https://m.niedziela.pl/artykul/73867/Tajemnicze-mauzoleum-rodziny-Magnisow-i
Monumentalny grobowiec został wzniesiony w 1889 roku, z inicjatywy ówczesnego właściciela Ołdrzychowic Kłodzkich, hrabiego Antona Franza von Magnisa, przedstawiciela rodu, który do końca II wojny światowej władał dobrami w Kotlinie Kłodzkiej i w sąsiednich Czechach. Mauzoleum powstało z myślą o pochówkach przedstawicieli rodziny von Magnis, w taki sposób, aby ciała w stanie możliwie nienaruszonym doczekały dnia sądu ostatecznego.

Sięgając korzeni, warto przypomnieć, że ród Magnisów wywodził się ze Szwecji, z której to przedstawiciele tego rodu wyjechali do Włoch i osiedlili się w należącym do Habsburgów Księstwie Mediolanu. Za zasługi w służbie cesarskiej na terenie Czech podczas wojny trzydziestoletniej ród został wyniesiony do stanu pańskiego. Otrzymali tytuł szlachecki, następnie tytuł hrabiowski. Co wiązało się też z nabyciem przez ród pewnych posiadłości w Strážnicy na Morawach, w Bożkowie i wreszcie 1793 roku w Ullersdorf, bo taką nazwę nosiły w przeszłości Ołdrzychowice Kłodzkie.


mauzoleum skoligaconych rodzin von Oppersdorf i von Magnis przy kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela
https://zabytek.pl/pl/obiekty/oldrzychowice-klodzkie-mauzoleum-oppersdorfow-przy-kosciele-par

zdjęcia z dnia: 2021.06.25

Wilhelm graf Magnis

Mauzoleum rodu von Magnis w Ołdrzychowicach Kłodzkich
Kościół św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Stary cmentarz przy Kościele św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich