Dwór w Konradowie


Dwór w Konradowie (niem. Hof in Konradswalde) – zabytkowy barokowy dwór w Konradowie na ziemi kłodzkiej z końca XVIII wieku.

W średniowieczu na terenie dzisiejszego dworu znajdował się prawdopodobnie dwór wolnego sędziego, który istniał zapewne jeszcze długo przed pierwszą wzmianką na jego temat z 1416 roku. Najprawdopodobniej został on gruntownie przebudowany w 2. ćwierci XVIII wieku przez właściciela tutejszych dóbr, Johanna Antona von Frobela.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwór_w_Konradowie


zdjęcia z dnia: 2021.06.25

Dwór w Konradowie
Folwark przy dworze w Kondradowie

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Konradowie

Dom nr 27 w Konradowie, do 1945 roku była tu plebania
Widok z kościoła na stare zabudowania Kondratowa