Łódź, ul. Pomorska 46/48, Dawna Żydowska Szkoła Rzemiosł Talmud Thora


Dawna Żydowska Szkoła Rzemiosł Talmud-Thora – historia miejsca.
http://baedekerlodz.blogspot.com/2012/08/dawna-zydowska-szkoa-rzemios-talmud.html

Pomysłodawcą powołania do życia Szkoły Rzemiosł było aktywnie działające na terenie Łodzi, Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności. Wystąpiło ono z inicjatywą zbudowania szkoły rzemieślniczej, w której wykształcenie mogłaby zdobywać uboższa młodzież żydowska.

Jednym z największych zwolenników powołania do życia takiej placówki, był przemysłowiec żydowskiego pochodzenia – Zygmunt Jarociński, który wspólnie z małżonką, ofiarował na ten cel plac przy ulicy Pomorskiej (ówczesnej ulicy Średniej). Nic też dziwnego, że tę szkołę nazywano szkołą Jarocińskich.

Żydowska Szkoła Rzemieślnicza „Talmud Tora”
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydowska_Szko%C5%82a_Rzemie%C5%9Blnicza_%E2%80%9ETalmud_Tora%E2%80%9D

Łódzka „Talmud Tora” została założona przez działające w XIX wieku Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności dla młodzieży żydowskiej.

W końcu lat osiemdziesiątych XIX wieku postępowi Żydzi w Łodzi, skupieni w organizacji Talmud Tora, wśród których byli miejscowi przemysłowcy: Izrael Poznański, Markus Silberstein, Salomon Barciński, Hugo Wulfsohn, Herman Konstadt, Zygmunt Jarociński i Szaja Rosenblatt, podjęli inicjatywę utworzenia w Łodzi żydowskiej szkoły rzemieślniczej.

Łódź, ul. Pomorska 46/48, Dawna Żydowska Szkoła Rzemiosł Talmud Thora