Pałac w Stroniu Śląskim

Stronie Śląskie
Seitenberg

zdjęcia z dnia: 2021.06.25


https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_w_Stroniu_Śląskim
Pałac w Stroniu Śląskim – dawna rezydencja właścicieli dóbr w miejscowości Stronie Śląskie (dawniej niem. Seitenberg), w powiecie kłodzkim (województwo dolnośląskie), w formie skromnego pałacu przylegającego do założenia parkowego.
Obecnie budynek jest siedzibą władz samorządowych i burmistrza gminy Stronie Śląskie.
Najbardziej znaną właścicielką pałacu była Marianna Orańska.

Pałac położony jest w centrum Stronia Śląskiego, przy ul. Kościuszki 55, w pobliżu skrzyżowania z drogą prowadzącą przez Sienną do Bystrzycy Kłodzkiej.
Stanowi część dawnego zespołu dworskiego obejmującego również park, kościół ewangelicki, kaplicę pw. św. Onufrego i budynki gospodarcze.

Pałac w Stroniu Śląskim

Budynki gospodarcze, prawdopodobnie pozostałość folwarku

Nepomucen przy pałacu w Stroniu Śląskim

http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/9408/Stronie_Slaskie/
W pobliżu wznosi się dawny kościół ewangelicki ufundowany w 1915r. przez właściciela majątku w Stroniu, księcia Friedricha Heinricha von Hohenzollern (ur.1874r., zm.1940r.), wnuka Marianny Orańskiej.https://www.krajoznawcy.info.pl/wokol-wotywnej-kolumny-6994
Słup wotywny. Wysoką kolumnę ufundował w 1672 r. sędzia nazwiskiem Wolf. Stała kiedyś na rozstaju dróg, ale przesunięto ją w stronę pobliskiego kościoła.