Złoty Stok, Mauzoleum rodziny Guttlerów

Złoty Stok
Reichenstein

Samo mauzoleum powstało w 1874 roku.
Inicjatorką jego powstania była Paulina Guttler.
Jako pierwszą złożono w nim trumnę jej męża Wilhelma.
Odszedł on przedwcześnie, bo zaledwie w wieku 49 lat.
Paulina spoczęła obok swojego męża 24 lata później.

– Z informacji, które uzyskujemy dzięki badaczom i miłośnikom historii, a to głównie dzięki Elżbiecie Szumskiej i Piotrowi Romanowskiemu, wiemy, że w tym mauzoleum pochowanych zostało ośmiu przedstawicieli rodziny Guttlerów.
Oprócz Wilhelma i jego żony Pauliny to również ich syn Herman i wnuki Wilhelm jr oraz Wolfgang, jak również dwóch chłopców: dwuletni Berthold i sześcioletni Walther – mówiła Grażyna Orczyk, burmistrz Złotego Stoku, przedstawiając pokrótce historię obiektu i zasługi rodziny Guttlerów dla złotostockiej społeczności.
Ósmą osobą, która spoczęła w mauzoleum była Louisa (z domu Behrens), żona Wilhelma jr.

http://zabkowice.express-miejski.pl/wiadomosc/42660,zasluzeni-dla-historii-maja-godne-miejsce-spoczynku-otwarto-zrewitalizowane-mauzoleum-foto
Złoty Stok, Mauzoleum rodziny Guttlerów