Szczytna, pałac i folwarkPałac Szczytna
Schloß Rückers
zdjęcia z: 2021.06.24


Przy ul. Wolności znajduje się zespół pałacowy, na który składają się: neobarokowo-klasycystyczny pałac z poł. XIX w. z resztkami parku oraz zabudowaniami gospodarczymi po drugiej stronie ulicy.

Pałac powstał na miejscu dawnego renesansowego dworu z 1545 r. Spokojna elewacja frontowa pałacu posiada silnie zaakcentowany ryzalit wejściowy z kolumnami. Pałac w latach 40. ubiegłego wieku mieścił Zasadniczą Szkołę Przemysłu Szklarskiego, która uczyła zawodu przyszłych pracowników pobliskiej huty szkła. Później była w nim szkoła podstawowa, która opuściła budynek w 2008 r.,
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/25297,szczytna-zespol-palacowy.html


polska-org.pl

Pozostałości folwarku.
Obecnie deptak w Szczytnej

Po drugiej stronie ulicy Wolności wznosi się duży zespół budynków gospodarczych z ozdobną bramą wjazdową. Pochodzi on z XVIII i XIX w. Od 1945 do 1990 r. mieścił się w nim Państwowy Zakład Hodowlany. W ostatnich latach wyremontowane i przebudowane stare obory zaadaptowano na placówki handlowo-usługowe. Natomiast w środku dawnego podwórza w 2010 r. utworzono piękny deptak z fontannami, ławkami i placem zabaw dla dzieci.
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/25297,szczytna-zespol-palacowy.html

pozostałości parku pałacowego