Serbia, Novi Sad, Building of the Provincial Government and Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina

Building of the Provincial Government and Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina
Зграда Покрајинске Владе и Скупштине АП Војводине – Бановина
Zgrada Pokrajinske Vlade i Skupštine AP Vojvodine – Banovina
Bulevar Mihajla Pupina, Novi Sad, Serbia
Булевар Михајла Пупина, Нови Сад,

RZĄD I ZGROMADZENIE AUTONOMICZNEJ PROWINCJI WOJWODINA (Budynek Banovina) znajdują się w budynku zwanym Banovina.
Ten wyjątkowy zespół architektoniczny powstał w latach 1936-1940. według projektu jednego z naszych największych architektów w Serbii między dwiema wojnami światowymi, Dragišy Brašovana (1887-1965).
Jego dorobek obejmuje nie tylko budynki w Nowym Sadzie i Wojwodinie, ale także w Belgradzie.
Jego reputacja była wyjątkowa, czego dowodem jest to, że Brašovan był autorem pawilonów jugosłowiańskich na Wystawie Światowej w Barcelonie (1929) i Mediolanie (1931).

https://novisad.travel/cp/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5/zgrada-pokrajinske-vlade-i-skupstine-ap-vojvodine-banovina/

THE GOVERNMENT AND THE ASSEMBLY OF AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA are seated in the building called BANOVINA.
This unique architectural entity was built in the period 1936-1940 according to the project of one of the greatest architects living in Serbia in that time, Dragisa Brasovan (1887-1965).
His buildings still exist in Novi Sad, Belgrade, Vojvodina, etc.
He was a man of a great reputation and even was the author of Yugoslav pavilions in Barcelona (1929) and Milano (1931) on The International Exposition.

https://novisad.travel/en/architecture-single/zgrada-pokrajinske-vlade-i-skupstine-ap-vojvodine-banovina/Serbia, Novi Sad, Building of the Provincial Government and Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina