Nowy cmentarz żydowski w Białej Podlaskiej

Nowy cmentarz żydowski w Białej Podlaskiej został założony na początku XIX w. przy obecnej ul. Nowej, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza katolickiego. W momencie powstania miał powierzchnię 2,71 ha. Nekropolia została niemal całkowicie zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej. Płyty nagrobne wykorzystywano do budowy dróg.

Po wojnie ocaleli z Zagłady żydowscy mieszkańcy Białej Podlaskiej pochowali na cmentarzu ciała osób, ekshumowane z grobów znajdujących się w różnych punktach miasta i jego okolicach. Pomnik wystawiony na zbiorowej mogile został zniszczony w 1947 roku. Na jego miejscu postawiono inny, skromniejszy monument.
https://sztetl.org.pl/en/towns/b/265-biala-podlaska/114-cemeteries/6904-nowy-cmentarz-zydowski-w-bialej-podlaskiej


Nowy cmentarz żydowski w Białej Podlaskiej – położony przy ul. Nowej założono w XVIII wieku.

Podczas II wojny światowej na terenie cmentarza Niemcy rozstrzelali większość z 3600 Żydów zamordowanych w Białej Podlaskiej[2].

Okupanci całkowicie zdewastowali cmentarz. Macewy użyto do budowy lokalnych dróg. Na powierzchni 2,7 hektara nie zachował się żaden nagrobek. Na cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający 12 tys. Żydów z Białej Podlaskiej oraz z Augustowa i Suwałk, którzy zginęli w hitlerowskich obozach zagłady podczas II wojny światowej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_cmentarz_%C5%BCydowski_w_Bia%C5%82ej_Podlaskiej