Minsk, Belarus, Mińsk, Białoruś, Park Łoszycki, Kaplica Pruszyńskich, Dwór Lubańskich w Łoszyce

https://www.radzima.org/pl/minsk/2990.html
Zespół dworski w Łoszycy

Zespół dworski w dawnym majątku ziemskim Łoszyca, położonym u zbiegu rzek Świsłocz i Łoszyca, obecnie w granicach Mińska. Dobra łoszyckie były dawnym dziedzictwem Pruszyńskich i pozostawały ich własnością do lat 80-tych XIX wieku, kiedy to przeszły w ręce Lubańskich. W okresie międzywojennym, z inicjatywy uczonego N. I. Wawiłowa w dawnym majątku zorganizowano oddział Instytutu Hodowli Roślin ZSRR. Również po II wojnie światowej działały tu botaniczne placówki naukowe.

Grzegorz Rąkowski,
Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi
Burchard Edition, Warszawa 1997

https://vetliva.by/belarus/what-to-see/usadba-prushinskikh-loshitsa-v-minske/
Pierwsze wzmianki o majątku znajdują się w kronikach i dokumentach z XVI wieku.
Wasilij Tolochinsky był wówczas właścicielem majątku w Łoszyce.
W drugiej połowie XVI wieku ziemia przeszła na własność książąt druckich, a następnie pruszyńskich.
Przez trzy stulecia panowali na tych ziemiach Pruszyńscy, a dopiero w 1884 r. właścicielem majątku został Eustachy Lubański.

To dzięki jego staraniom osiedle stało się jednym z najpopularniejszych, zadbanych i najpiękniejszych miejsc w województwie mińskim.

Dwór miał bardzo korzystne położenie, więc oglądało go wielu szlachciców.
Według niektórych źródeł właścicielami majątku przez cały okres jego istnienia było aż 14 właścicieli. Każdy z nich przyczynił się do rozwoju i wyglądu dworu.
Na przykład Stanisław Pruszyński położył najpiękniejszy park Łoszycki, który niegdyś pokochał kompozytor Stanisław Moniuszko i dramaturg Wincenty Dunin-Marcinkiewicz.

Першыя згадкі пра маёнтак можна сустрэць у летапісах і дакументах за XVI стагоддзе.
Тады сучаснай Лошыцай валодаў Васіль Талачынскі.
У другой палове XVI стагоддзя зямля стала ўласнасцю князёў Друцкіх, а потым Прушынскіх.
На працягу трох стагоддзяў панавалі на гэтай зямлі Прушынскія, і толькі ў 1884 годзе гаспадаром сядзібы стаў Яўстафій Любанскі.
Менавіта дзякуючы яго намаганням маёнтак ператварыўся ў адно з самых папулярных, дагледжаных і найпрыгажэйшых месцаў Мінскай губерні.

Сядзіба мела вельмі выгаднае месцазнаходжанне, таму на яе аглядваліся многія дваране. Па некаторых звестках, гаспадарамі сядзібы за ўвесь перыяд яе існавання былі аж 14 уладальнікаў.
Кожны з іх унёс уклад у развіццё і знешні выгляд сядзібы.
Напрыклад, Станіслаў Прушынскі заклаў найпрыгажэйшы Лошыцкі парк, па якім у свой час любілі прагуляцца кампазітар Станіслаў Манюшка і драматург Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч.

zdjęcia z dnia: 2016.06.21

Kaplica Pruszyńskich
Капліца


Folwark w majątku Lubańskich
vulica Čyžeŭskich 19, Minsk, Białoruś


Usad’ba Lyubanskikh
Сядзіба Любанскіх
Dwór Lubańskich

проезд Чижевских 8-2, проезд Чижевских 10, Minsk 220028, Białoruś

Музей „Лошицкая усадьба”
Музей усадебного быта XVIII-XIX вв. Бывшая резиденция Прушинских и Любанских.

Minsk, Belarus, Mińsk, Białoruś, Park Łoszycki, Kaplica Pruszyńskich, Dwór Lubańskich w ŁoszyceNEXTA Live
Система вынесла себе приговор / Новинки

Система вынесла себе приговор / Новинки