Polska, Kraków. Ślady dawnych cmentarzy żydowskich z 1887 i 1932 przy ul. Abrahama 3 i przy ul. Jerozolimskiej 25.

KL Plaszow powstał jesienią 1942 na terenach dwóch żydowskich cmentarzy z 1887 i 1932, przy ul. Abrahama 3 i przy ul. Jerozolimskiej 25.

Kraków, ul. Jerozolimska 3, tzw. Szary Dom, karcer i miejsce kaźni w KL Plaszow. Przed wojną budynek należący do Chewra Kadisza (Bractwo Pogrzebowe).

KL Plaszow. Pozostałości macew z dwóch cmentarzy żydowskich, na których rozpoczęto budowę obozu.
Plaszow Concentration Camp in Krakow, Jewish cemetery.

KL Plaszow. Jedyny ocalały nagrobek Chaima Jakuba Abrahamera.
Plaszow Concentration Camp in Krakow, Jewish cemetery.

Ruiny Domu przedpogrzebowego cmentarza żydowskiego przy ul. Jerozolimskiej
https://podgorze.pl/dom-przedpogrzebowy-cmentarza-zydowskiego-przy-ul-jerozolimskiej/

null