Курапа́ты , Курапаты, Kuropaty, Kurapaty, Minsk Belarus, Mińsk Białoruś, mass graves of Belarusians and Poles murdered by Soviet secret police NKVD

Курапа́ты — лясны масіў на паўночным ускрайку Менску (Беларусь), дзе былі выяўленыя масавыя пахаваньні людзей, расстраляных НКВД у 1937—1941 гадох. Колькасьць ахвяраў на сёньняшні дзень дакладна невядомая і, паводле розных ацэнак, можа складаць: да 7 тысячаў чалавек (паводле Генэральнага пракурора Беларусі А. Бажэлкі), ня менш за 30 тысячаў чалавек (паводле Генэральнага пракурора БССР Г. Тарнаўскага), да 100 тысячаў чалавек (паводле даведніка «Беларусь»), ад 102 да 250 тысячаў чалавек (паводле артыкула Зянона Пазьняка ў газэце «Літаратура і мастацтва»), 250 тысячаў чалавек (паводле прафэсара Ўроцлаўскага ўнівэрсытэту Зьдзіслава Віньніцкага) і болей (паводле брытанскага гісторыка Нормана Дэвіса).
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B

Kurapaty is a wooded area on the outskirts of Minsk, Belarus, in which a vast number of people were executed between 1937 and 1941 during the Great Purge by the Soviet secret police, the NKVD.

The exact count of victims is uncertain, as NKVD archives are classified in Belarus.
According to various sources the number of people who perished in Kurapaty is estimated to be at least 30,000 (according to the Attorney General of BSSR Tarnaŭski), up to 100,000 people (according to “Belarus” reference book), from 102,000 to 250,000 people (according to the article by Zianon Pazniak in the “Litaratura i Mastactva” newspaper), 250,000 people (according to Polish historian and professor of University of Wrocław Zdzisław Julian Winnicki) and more (according to the British historian Norman Davies).
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurapaty

Куропа́ты — лесное урочище на северо-восточной границе Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930-х — начале 1940-х годов. По данным белорусской прокуратуры, урочище являлось местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937—1940 годах.

Количество жертв на сегодняшний день остается точно неизвестным и, в соответствии с разными оценками, может составлять: до 7 тысяч человек (по данным, озвученным Генеральным прокурором Республики Беларусь Олегом Божелко), не менее 30 тысяч человек (по данным, озвученным Генеральным прокурором БССР Георгием Тарнавским), до 100 тысяч человек (в соответствии со справочником «Беларусь»), от 102 до 250 тысяч человек (по данным статьи Зенона Позняка и Евгения Шмыгалёва в газете «Літаратура і мастацтва»), 250 тысяч человек (по данным профессора Вроцлавского университета Здислава Винницкого) и более (по данным британского историка Нормана Дэвиса).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B


zdjęcia z dnia: 2016.06.20

Tablica informująca w języku białoruskim, że znajdujemy się na miejscu masowych represji z lat 1931-1941

„Tu w masywie leśnym Kuropaty znajdują się szczątki ofiar masowych represji z lat 1937–1941.
Pamięć o nich będzie żyła w naszych sercach”

„”Тут, у лясным масіве Курапаты знаходзяцца астанкі ахвяр масавых рэпрэсій 1937-1941 гг.
Памяць пра іх будзе жыць у нашых сэрцах””

Zabudowania komercyjne zbliżają się do cmentarzyska.

mrowisko

Krzyż poświęcony
Polakom pomordowanym z Kuropatach
1937-1941

napis na dolnej tabliczce:
Wymordowanym Rodakom w Kuropatach
Sybiracy

Памячi жыхароу Заходняй Беларусі закатаваных НКВД
1939 – 1940Реальная Беларусь
Личный враг Лукашенко / 94 года строгого режима / Дело Тихановского

Личный враг Лукашенко / 94 года строгого режима / Дело Тихановского
Палітык, падпалкоўнік, кандыдат навук. Хто такі Мікалай Статкевіч, якому прысудзілі 14 гадоў асаблівага рэжыму
https://svb1234.azureedge.net/a/31610324.html