Pałac w Leźnie

Pałac w Leźnie

http://palacwleznie.pl/historia/
W tym czasie Leźno jest własnością rodziny Hellfenstein, od której w 1832 roku przechodzi w ręce Friedricha Hoene, właściciela dobrze prosperującego sklepu w Gdańsku.
Odtąd Leźno pozostaje własnością rodu Hoene aż do 1945 roku.
Największe zmiany przeprowadził w majątku Georg Hoene, który w 1884 roku podjął gruntowną przebudowę osiemnastowiecznego pałacu.
W jej wyniku powstała nowa, istniejąca do dziś budowla, a także urządzony na nowo park krajobrazowy, jeden z najwspanialszych na tym terenie.

W okresie powojennym, gdy zdewastowany przez Armię Czerwoną pałac i park upaństwowiono, powstał tu PGR, którego obecność przyczyniła się do dalszego upadku zabytkowego kompleksu.


Kijanki przedzierają się do stawu. Leźno przy pałacu
Kijanki przedzierają się do stawu, tadpoles swimming into the pond


Pałac w Leźnie. Nowa kostka już zasrana przez buraków
https://foto.czarnota.org/spacery/2021/01/28/palac-w-leznie-nowa-kostka-juz-zasrana-przez-burakow/