Łojowice, pałac i folwark

Pałac Łojowice
Schloss Louisdorf
zdjęcia z dnia: 2014.06.24

https://zamki.rotmanka.com/portfolio/lojowice-neorenesansowy-palac-rodu/

Pierwotnie barokowy pałac w Łojowicach został wzniesiony w XVIII wieku.
W XIX wieku został powiększony o skrzydło północne, być może staraniem rodu von der Recke-Volmerstein.
Przed 1894 rokiem posiadłość w Łojowicach zakupił Johann Gottlieb Walter, którego spadkobiercy na przełomie XIX i XX wieku przebudowali siedzibę w stylu neorenesansu francuskiego.

W 1914 roku ówczesna właścicielka Elisabeth Walter wyszła za mąż za barona Herberta von Carnap.
Elisabeth zmarła w 1920 roku. Dziedzicem dóbr do 1945 roku został jej syn, baron Leopold von Carnap.


Brama prowadząca do pałacu w Łojowicach

Pałac w Łojowicach of frontu

Oranżeria

oficyny

pałac w Łojowcicach od strony parku

pozostałości PGR w Łojowicach

zabudowa gospodarcza w Łojowicach