Lublin, ul. Spokojna 4, Lubelski Urząd Wojewódzki, dawna siedziba Polskiego Komitetu Wyzwolenia NarodowegoWoodrow Wilson
Prezydent USA
W czasie I Wojny Światowej w styczniu 1918 r. przedstawił Kongresowi Stanów Zjednoczonych program pokojowy,
w którym zawarł postulat odrodzenia niepodległej Polski jako jeden z warunków sprawiedliwego pokoju na świecie.

Ronald Reagan
Prezydent USA
Prowadził nieugięta politykę przeciw ekspansji komunizmu
Przyczynił się do upadku „Imperium Zła” jak określał Związek Radziecki


Pułkownik Ryszard Jerzy Kukliński
Wielki patriota i bohater – „Wallenrod” XX wieku
Ostrzegł USA i NATO o planie napaści ZSRR na Europę Zachodnią
Uchronił Polskę przed nuklearną zagładą
a Europę przed nową wojną i zniszczeniem


Stanisław Wuitalis Moskalewski

Pierwszy Wojewoda Lubelski w odrodzonej Rzeczypospolitej w latach 1919-1926
Działacz niepodległościowy i społecznik przełomu XIX i XX wieku.
Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obrony Państwa w 1920 r.
Twórca i organizator administracji państwowej na Lubelszczyźnie
Przyczynił się do powstania Uniwersytetu Lubelskiego


Pamięci urzędników państwowych, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej

Jerzy Albin De Tramecourt

Wojewoda Lubelski w latach 1937-1939
Legionista, uczestnik wojny Polsko-Bolszewickiej
Major Wojska Polskiego
Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari
Aresztowany przez Niemców w październiku i rozstrzelany w listopadzie 1939 roku