Dwór w Lipowej

Dwór w Lipowej
Schloss Leipitz

zdjęcia z dnia: 2014.06.24


Wieś Lipowa z oddali

zabudowania folwarczne w Lipowej

Dwór w Lipowej

Pierwotnie renesansowy dwór z ostatniego ćwierćwiecza XVI w., przekształcony w stylu barokowym w wyniku przebudów w latach 1690-1700 i 1740-1750.
W wyniku kolejnej modernizacji pomiędzy 1890 a 1900r. elewacje otrzymały cechy neorenesansowe.
Budynek murowany z kamienia i cegły, potynkowany, wzniesiony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, nakryty dachem mansardowym z facjatą i trzyspadowym (ryzalit), wykonanym z dachówki.
Fasada (elewacja północna) ośmioosiowa, z centralnym głównym wejściem, ponad którym wystawka w dachu.
Główne wejście ozdobione późnobarokowym kamiennym portalem, pochodzącym z około 1740-1750r. W elewacji ogrodowej asymetrycznie umieszczony wydatny ryzalit.
Elewacje zachowały pozostałości architektonicznych detali: gzymsy kordonowe i wieńczące, boniowanie naroży, uszate obramowania otworów okiennych. Szczególnie cenne są szczyty o falistym wykroju, w dolnej części dzielone pilastrami.
https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/l/796-lipowa