Żelowice, Kaplica pałacowa, obecnie kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Pałac i folwark Żelowice


Idąc pałacu wgłąb lasu dochodzimy do kaplicy pałacowej:

https://zabytek.pl/pl/obiekty/zelowice-kaplica-grobowa-ob-kosciol-par-pw-podwyzszenia-krz
Po południowej stronie kościoła, w roku 1867, wzniesiony został neogotycki dwukondygnacyjny budynek klasztorny połączony z kaplicą łącznikiem.
W budynku przebywały dwie siostry szarytki z domu zakonnego św. Elżbiety w Nysie.

https://zabytek.pl/pl/obiekty/zelowice-kaplica-grobowa-ob-kosciol-par-pw-podwyzszenia-krz
Kaplica pałacowa zbudowana została w latach 1865-1866 z inicjatywy Caroliny z domu hr. von Mettich und Mohr, primo voto von Wimmersberg, zmarłej w 1865 r., z fundacji jej drugiego męża dra Rudolfa Bernharda hr. Stillfried v. Alcántara und Rattonitz.
Projekt kaplicy przygotował Carl Johann Bogislaw Lüdecke, z udziałem fundatora.
Na przełomie 1866/67 roku kaplica służyła jako lazaret wojskowy. W roku 1868 odbyła się jej powtórna konsekracja.

Na ścianach wnętrza kaplicy i na elewacjach umieszczona została bogata kolekcja płyt nagrobnych, zgromadzonych przez fundatora, mająca stanowić wywód genealogiczny obu rodów szlacheckich.
Część płyt została wtórnie polichromowana w 2. poł. l. 60. XIX w. przez malarza Krachwitza Mł. z Ząbkowic Śląskich.

wnętrza, na szczęście otwarte: