Lublin, ul. Lubartowska 85, Hotel Ilan, Jeszywas Chachmej Lublin

Jeszywas Chachmej Lublin, hebr. ישיבת חכמי לובלין (Lubelska Szkoła Mędrców)
– założona w Lublinie przez rabina Majera Jehudę Szapirę w 1930 roku była największą uczelnią talmudyczną na świecie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeszywas_Chachmej_Lublin
W budynku tym w latach 1930 – 1939 mieściła się
Wyższa Żydowska Uczelnia Rabinacka
Jeszywas Chachmej LublinJesziwa lubelska – Jeszywas Chachmej Lublin. Powstanie i rozwój lubelskiej Jesziwy w latach 1923–1939
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/jesziwa-lubelska-jeszywas-chachmej-lublin-powstanie-i-rozwoj-lubelskiej-jesziwy-w-latach-1923-1939/

W 1923 roku na światowym kongresie Żydów ortodoksyjnych w Wiedniu Majer Szapiro wystąpił z ideą wybudowania w Lublinie nowoczesnego gmachu jesziwy, gdzie zdobywanie wiedzy miało być wolne od trosk materialnych. Wybudowanie Jesziwy umożliwiłoby naukę wszystkim zdolnym młodym Żydom i pozwoliło wykształcić z nich rabinackie elity. Wybór miasta Lublina na budowę nowej jesziwy przez Majera Szapiro był nieprzypadkowy. Lublin był miastem o silnej tradycji nauczania Talmudu, w którym już od XVI wieku istniała słynna jesziwa i mieszkali wybitni znawcy Talmudu jak np. Szalomon Szachna, uczeń Jakuba Polaka, założyciela pierwszej w Polsce jesziwy (w podkrakowskim Kazimierzu); Salomon Luria; czy Mordechaj Jaffe.