Warszawa ul. Sierakowskiego 7, Dawny Żydowski Dom AkademickiDawny Żydowski Dom Akademicki
Gmach z 1926 roku autorstwa Henryka Stielfelmana
Akademik przeznaczony dla młodzieży żydowskiej uczącej się w stolicy.
Fundator: Stowarzyszenie Pomocy Studentom Żydowskim „Auxilim Academicum Judaicum” AAJ
Mieszkańcem akademika był m. in. Menecham Begin, późniejszy premier Izraela i laureat Pokojowej Nagrody Nobla


Jewish Academic House
Among the occupants of this dormitory there were e.g.: Menachem Begin, later Prime Minister of Israel and the winner of the Nobel Peace Prize.