Synagoga im. Małżonków Nożyków, Warszawa ul. Twarda 6

http://warszawa.jewish.org.pl/pl/dla-zwiedzajacych/warszawa/synagoga-nozykow/

Zalman Nożyk był warszawskim kupcem branży galanteryjnej, razem z żoną Rywką mieszkali przy Próżnej 9.
W 1892 roku Zalman za 157 tysięcy rubli od Jana Teodora Engelberta Zembrzuskiego kupił pustą parcelę przy ulicy Twardej 6, a 10 lat później, 12 maja 1902 roku w Lag ba-Omer, uroczyście otwarto Synagogę.

W 1940 roku Synagoga im. Nożyków została zamknięta i zdewastowana przez hitlerowców, służyła za stajnie dla koni i magazyn paszy.
Po utworzeniu getta warszawskiego znalazła się na terenie tzw. małego getta.
20 maja 1941 roku władze niemieckie zezwoliły na otwarcie trzech synagog dla wiernych, w tym i synagogi Nożyków. Uroczyste otwarcie nastąpiło w Rosz haSzana 5702 (1941).
Rabinem i kaznodzieją synagogi został Majer Bałaban.
Podczas powstania warszawskiego Synagoga im. Małżonków Nożyków została znacznie uszkodzona, ale jej konstrukcja się nie zawaliła.
Po wojnie prowizorycznie zabezpieczona Synagoga im. Nożyków stała się znów miejscem modlitw.

http://www.turizm.ru/poland/warsaw/places/sinagoga_nozhikov/

Синагога Ножиков является единственным еврейским культовым зданием в Варшаве, уцелевшим после сокрушительного удара Второй мировой войны.
История синагоги Ножиков
Весной, 11 апреля 1983 года, польский коммерсант Залмен Ножик выкупил для строительства варшавской синагоги пустующий участок земли на улице Твардой.
Сумма сделки составила 157000 рублей.
В 1898 году, также весной, под руководством Строительного Комитета Варшавы и финансовой поддержке семьи Ножик началось строительство синагоги.
Архитектором проекта стал львовский скульптор Леонардо Миркони.

В феврале 1902 года строительство культового здания закончилось.
Здание синагоги Варшавы выполнили в эклектично-неоромантическом стиле.
Строение вмещало более шестисот человек.
В мае 1902 года состоялось ее торжественное открытие.
Спустя год Залман Ножик завещал синагогу еврейской общине.
В своем завещание он написал: «Синагога должна всегда носить имена супругов Ривки и Залмена Ножик».

В 1923 году под руководством архитектора Мауриция Гродзинского к зданию варшавской синагоги пристроили полукруглый хор и заодно произвели капитальный ремонт.
В годы Второй мировой войны синагога Ножиков в Варшаве была оккупирована и превращена немцами в конюшню.
Такое вероломное отношение фашистов к еврейской святыне помогло сохранить здание от разрушения.
После освобождения Варшавы именно синагога Ножиков возвышалась среди руин и разрушенных зданий польской столицы.

https://en.wikipedia.org/wiki/No%C5%BCyk_Synagogue
The Nożyk Synagogue (Polish: Synagoga Nożyków) is the only surviving prewar Jewish house of prayer in Warsaw, Poland.
It was built in 1898-1902 and was restored after World War II.
It is still operational and currently houses the Warsaw Jewish Commune, as well as other Jewish organizations.

The building was designed by a famous Warsaw architect, Karol Kozłowski, author of the Warsaw Philharmonic Orchestra Hall.
The façade is neo-romanticist, with notable neo-Byzantine elements.
The building itself is rectangular, with the internal chamber divided into three aisles.

The synagogue was officially opened to the public on May 26, 1902.
In 1914 the founders donated it to the Warsaw Jewish Commune, in exchange for yearly prayers in their intention.
In 1923 the building was refurbished by Maurycy Grodzieński, who also designed a semi-circular choir that was attached to the eastern wall of the temple.
In September 1939 the synagogue was damaged during an air raid.
During World War II the area was part of the Small Ghetto and shared its fate during the Ghetto Uprising and then the liquidation of the Jewish community of Warsaw by the Nazis.
After 1941 the Germans used the building as stables and a depot.

zdjęcia z dnia: 2017.04.08
link do galerii:
http://czarnota.org/gallery/thumbnails.php?album=732