Białoruś, Homel, Synagoga

Synagoga i ośrodek kultury żydowskiej im. Beita Yaakova przy ul. Armii Czerwonej
Niewielkie nawiązanie do ogromnej społeczności zamieszkującej tą część Europy.