Białoruś, Bychów, Synagoga

Bychów (biał. Быхаў, ros. Быхов) – 17 tysięczne miasteczko we wschodniej Białorusi.
Trudno uwierzyć, ale kiedyś był to jeden z największych ośrodków nad Dnieprem.

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/bychow/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/27845,murowana-synagoga-w-bychowie/

Murowany budynek synagogi w Bychowie zachował się do dzisiejszych czasów.
Jest to monumentalny obiekt typowy dla siedemnastowiecznej architektury obronnej.
Został wniesiony w stylu późnego renesansu pomiędzy 1625-1635 rokiem z pomocą rodziny Sapiehów, ówczesnych właścicieli miasta.
Był częścią obronnej zabudowy miasta.
Funkcję obronną pełnił w czasie wojen w połowie XVI i na początku XVII w.
W 1880 r. synagoga ta była jednym z 11 żydowskich miejsc kultu w mieście. Na początku XX w. została przebudowana. Po II wojnie światowej w budynku bożnicy mieścił się magazyn